فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی، نشریه‌ای است که به انتشار پژوهش‌ها و مقالات علمی، تألیفی و تصنیفی دانشجویان هنر، پژوهشگران و صاحب‌نظران در عرصه هنرهای تجسمی، دیداری و شنیداری، و نیز مطالعات میان‌رشته‌ای هنر با سایر حوزه‌های علمی می‌پردازد. این نشریه، پذیرای پژوهش‌های تألیفی و ترجمه مرتبط با تاریخ هنر، نقد و تحلیل هنری، فلسفه و زیبا‌شناسی و مطالعات میان‌رشته‌ای در عرصۀ مباحث یادشده با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و انتقادی است.

نویسندگان محترم توجه داشته باشند حتما لازم است فایل مشابهت یابی شده مقاله
در پایگاه اینترنتی «سمیم نور» را پیوست کنند.

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1.شناسه و فهرست

مطالب عمومی   اصل مقاله

2. تبیین حیات موسیقیایی عصر صفوی به روایت متون و سفرنامه های سیاحان اروپایی

آیدین پارسایی راد؛ بهمن سلطان احمدی؛ آیدا پارسایی راد

مشاهده مقاله   اصل مقاله

3. تحلیل «انسان» در رمان «فقط با یک گره» براساس دیدگاه روان‌شناسی یونگ

حنانه یعقوبی؛ علی عباسی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

4.مطالعه‌ای بر جایگاه مخاطب در آثار هنرمندان پیشگام مینیمالیست در دهة 1960 میلادی

مریم ساکی زاده

مشاهده مقاله   اصل مقاله

5. بررسی تطبیقی اسطورۀ مانوی در نمایشنامۀ «نیلوفر آبی» نوشتۀ حمید امجد

فرشته پایدار نوبخت؛ نیّر طهوری

مشاهده مقاله  اصل مقاله

6. نگاهی بر مفهوم عشق در جمال¬شناسی شهاب الدین سهروردی

محمدرضا عزیزی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

7. بررسی چالش‌های تدريس موسيقي در مدارس به عنوان واحد درسي با تکیه بر هنرستان
هنرهای زیبای قزوین*

فاطمه چراغچی ها؛ حسن ریاحی؛ پویا سرایی؛ محمدرضا عزیزی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

8. زیبایی‌شناسی عصب‌محور فضاهای معماری

آنجان چاترجی؛ الکس کوبرن؛ آدام واینبرگر
مترجم: سمیه موسویان

مشاهده مقاله   اصل مقاله

9. ابداعِ خلاقیت: ظهور یک گفتمان

کامیلا نلسون
مترجم: سهند سلطاندوست

مشاهده مقاله   اصل مقاله

10. لزوم توجه به نقش لباس مفهومی در ایران جهت ارتقاء هنر و فرهنگ

ساره سیاحی

مشاهده مقاله اصل مقاله

11. تمایز معناشناختی بیان و بیانگری در دلالت موسیقایی

پویا سرایی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

12. تبیین نبوغ شعری با تکیه بر جستار نبوغ جورجو آگامبن

پریا درویش پوریان

مشاهده مقاله     اصل مقاله

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی، نشریه‌ای است که به انتشار پژوهش‌ها و مقالات علمی، تألیفی و تصنیفی دانشجویان هنر، پژوهشگران و صاحب‌نظران در عرصه هنرهای تجسمی، دیداری و شنیداری، و نیز مطالعات میان‌رشته‌ای هنر با سایر حوزه‌های علمی می‌پردازد. این نشریه، پذیرای پژوهش‌های تألیفی و ترجمه مرتبط با تاریخ هنر، نقد و تحلیل هنری، فلسفه و زیبا‌شناسی و مطالعات میان‌رشته‌ای در عرصۀ مباحث یادشده با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و انتقادی است.