نسخه ای از قصیدة البُردة منسوب به خوش نویس شهیر، یاقوت مستعصمی رافائلا ویت (توبینگن)

رافائلا ویت (توبینگن)

ترجمۀ امیرحسین داودوندی[1]

 

[1]. دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ ایران اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 

چکیده

موزۀ لیندن (موزۀ قوم‌شناسی، اشتوتگارتِ آلمان) مجموعۀ مهمی از نسخ خطیِ اسلامی را در اختیار دارد. یکی از این نسخ (A 41878 L / L4328/0002) منسوب به خوش‌نویس شهیر، یاقوت مستعصمی (قرن ۷ق/ ۱۳م)، است. این نسخۀ خطی در دهۀ نود میلادی و زمانی به دست آمد که از یک دلال آثار هنری خریداری شد. با اینکه انتساب نسخ خطی به یاقوت و مکتب او بسیار دشوار به نظر می‌رسد، مقصود مطالعۀ حاضر معرفی این نسخۀ خطی برای پژوهش‌های بیشتر دربارۀ این شخصیت کلیدی در سنت خوش‌نویسی و نشان‌دادن برخی مسائل بنیادی در مواجهه با یاقوت مستعصمی است.

واژگان کلیدی: خوش‌نویسی، یاقوت مستعصمی، قصیدة البُردة، موزۀ لیندن اشتوتگارت.

[1] . adavoodvandi@znu.ac.ir

همچنین ببینید

تاریخچة مختصری از زمان بندی: منطق موسیقی و تئاتر رابرت ویلسون

مارکی رامبوهود ترجمه: شاهرخ امیریان دوست[1] – مصطفی انور[2]   دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *