سیاست خُنیاگری شاهان عصر صفوی در ارتباط با موسیقی بزمی

سیاست خُنیاگری شاهان عصر صفوی در ارتباط با موسیقی بزمی

 

آیدین پارسایی­راد[1]

بهمن سلطان­احمدی[2]

  آیدا پارسایی­راد[3]

 

 

 

چکیده

هنر موسیقی بزمی در عصر صفوی جدای از جنبة صرفاً تشریفاتی و تجملی در میان اغلب شاهان صفوی، به واسطة حمایت و علاقة شاهانی چون شاه عباس اول و شاهزادگانی چون سلطان ابراهیم­میرزا و سلطان حیدرمیرزا از رشد قابل توجهی برخوردار شد. این هنر در دوران شاهانی چون شاه طهماسب و شاه سلطان­حسین به دلیل تعصبات مذهبی تنزل یافت. از آنجایی­ که حیات موسیقی بزمی، در طول تاریخ موسیقایی ایران و به‌خصوص دوران صفوی همواره وابسته به سیاست رفتاری شاهان بوده است؛ از این رو آگاهی یافتن از نحوة برخورد هر یک از شاهان صفوی در روند ادامة حیات این هنر اَمری ضروری می­نماید؛ چراکه این پرسش در ذهن مخاطب شکل می­گیرد که موسیقی بزمی از چه جایگاهی در دربار شاهان صفوی برخوردار بوده و این هنر چه مسیری را در آن دوران طی نموده است. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه هنر موسیقی بزمی در دربار شاهان صفوی در جهت پاسخ به یک سؤال اساسی صورت گرفته است: سیاست خُنیاگری1 هر یک از شاهان صفوی، چه تأثیری بر روند ادامة حیات هنر موسیقی بزمی در آن دوران داشته است؟ این مقاله با رویکردی توصیفی و تاریخی، بر اساس مطالعات کتابخانه­ای از منابع تاریخ موسیقی و سفرنامه­ها گردآوری شده است. می‌توان سیاست خُنیاگری شاهان صفوی به همراه تعصبات مذهبی را، از عوامل اصلی فَراز و فُرودهای موسیقی بزمی به شمار آورد؛ در نتیجه شاهد محدود شدن رشد موسیقی­دانان و از بین رفتن نغمه­های موسیقی که خود یکی از عوامل تغییر نظام موسیقایی از اَدواری به دستگاهی است، می­باشیم.

 

واژگان کلیدی: عصرصفوی، شاهان صفوی، سیاست خُنیاگری، موسیقی ­بزمی، موسیقی­دانان.

[1] . aidinparsaeirad@gmail.com. دانشجوی دکترای پژوهش ­هنر، گروه مطالعات عالی­هنر دانشکده هنرهای­تجسمی، دانشگاه تهران، واحد پردیس بین­المللی کاسپین، گیلان، ایران.

[2] . bahman.s.ahmadi@gmail.com. دانشجوی دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران­مرکزی، تهران، ایران.

[3] . aidaparsaiierad@gmail.com. کارشناسی­ارشد ناپیوسته صنایع­دستی، دانشکده هنر، دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره، تهران، ایران.

 

همچنین ببینید

تأملی بر تجربة موسیقایی همچون یک تجربة وجودی؛ یک چرخش هستی­ شناختی

تأملی بر تجربة موسیقایی همچون یک تجربة وجودی؛ یک چرخش هستی­ شناختی[1] فردریک پیو، اویویند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *