تأثیر هنردرمانی بر کودکِ درون

حنانه یعقوبی1
دانشجویِ دکترایِ رشتة پژوهش هنر، دانشگاهِ علوم تحقیقات، تهران، ایران.
سیّد محسن هاشمی2
دکترایِ تخصّصی پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، دانشکده سینما، تهران، ایران.

چکیده
کودکِ درون، همان امروز جامعه و جهانی است که بشر در آن در حال تقلاء می باشد. توجّه به کودکِ درون و آسیب هایی که در دورانِ کودکی به روح و روان انسان وارد شده است، می تواند باعث داشتن آرامش روانی فردی، خانوادگی و اجتماعی گردد. حل معضلاتِ باقی مانده از دوران کودکی و عدم سرکوب آن موجب کاهش اختلالات روحی و روانی به صورت نسل به نسل می شود. هدف از پژوهشِ حاضر کمک به شناخت کودک درون با استفاده از شیوه هایِ غیر دارویی می باشد. تحقیق حاضر از طریق مطالعة کتابخانه ای (چاپی و دیجیتالی)، مصاحبه و با استفاده از منابع مختلفی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه و پروژه نگارش شده است. یافته ها نشان می دهند، که هنردرمانی دارای زیر شاخه هایِ متعدّدی چون: نقاشی درمانی، نمایش درمانی، قصّه  درمانی، شعر درمانی، سینما درمانی و موسیقی درمانی می باشد. هنر درمانی، به نوبه خود یک تکنیک است که احتیاج به پیش زمینه ندارد و در زمان اتمام آن، نباید توقّع هنرمند شدن را داشت، یعنی هدف در هنر درمانی ایجاد اثری زیبا نیست، بلکه هدف برون ریزی احساسی می باشد که باید منجر به نوعی بازسازی روحی و روانی گردد. نتایج پژوهشِ حاضر، نشان می دهد که هنردرمانی، راهی برای برون ریزی احساسی، کمک به آرامش روان و رسیدن به کودک درون است.

کلید واژه: هنردرمانی، کودکِ درون، آرامشِ روانی، نقاشی درمانی، موسیقی درمانی، نمایش درمانی.

همچنین ببینید

مطالعه موردیِ ترویج کت زنانه در بازارِ هندوستان

گروه نویسندگان مترجم: ساره سیّاحی دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *