بررسی تحلیلی مؤلفه های تئاتر روایی (اپیک) برتولت برشت در شیوه های اجرایی نمایش ایرانی تعزیه

محسن حکیمی[1]

دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

 

 

 

 

چکیده

این مقاله به بررسی تحلیلی مؤلفه‌های تئاتر روایی (اپیک) برتولت برشت در شیوه‌های اجرایی نمایش ایرانی تعزیه می‌پردازد. بیگانه‌سازی به این مفهوم است که بتوان مؤلفه‌های آشنا را از کنش نمایشنامه و یا شخصیت‌های آن دور کرد تا بتوان از این طریق روحیة انتقاد و سؤال را در تماشاگر به‌وجود آورد. در بخش متغیر وابسته که مربوط به نمایش سنتی و آیینی تعزیه است، به تحلیل کنش‌های روایی تعزیه پرداخته خواهد شد. آنچنان که از مطالعة متغیر وابسته و متغیر مستقل تحقیق برمی‌آید، در تعزیه ناخودآگاه مشخصه­هایی از تکنیک بیگانه­سازی برشت دیده می‌شود. تحقیق حاضر به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات جزو تحقیقات کتابخانه­ای است. همچنین تجزیه­وتحلیل داده‌ها به‌صورت کیفی بوده و برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی استفاده شده است. یافته‌ها در این تحقیق نشان می‌دهد بین تکنیک فاصله‌گذاری برشت و شیوة اجرایی تعزیه قرابت نزدیکی وجود دارد؛ اما این شباهت‌ها ناشی از تأثیرگذاری یا دریافت تئوری برشت برای پدیدآورندگان تعزیه نیست؛ چراکه تعزیه در ذات تئاتری فاصله‌گذار است. به نظر می‌رسد می‌توان تعزیه را شکل ایده‌آلی از آنچه برشت در فاصله­گذاری به دنبال آن بود، دانست.

 

واژگان کلیدی: تکنیک فاصله­ گذاری، تعزیه، برشت.

 

[1]. msnhakimi@yahoo.com

همچنین ببینید

تاریخچة مختصری از زمان بندی: منطق موسیقی و تئاتر رابرت ویلسون

مارکی رامبوهود ترجمه: شاهرخ امیریان دوست[1] – مصطفی انور[2]   دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *