بایگانی/آرشیو برچسب ها : مطالعه‌ای بر جایگاه مخاطب در آثار هنرمندان پیشگام مینیمالیست در دهه 1960 میلادی

مطالعه‌ای بر جایگاه مخاطب در آثار هنرمندان پیشگام مینیمالیست در دهه 1960 میلادی

تاریخ دریافت: ۰۴/۱۰/1401 – تاریخ پذیرش: ۱5/۱۰/1401 مریم ساکی‌زاده* کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.   چکیده جریان‌های نوین هنری دهه 1960 میلادی با هدف به چالش کشیدن اصول زیبایی‌شناسی هنر مدرن پدید آمدند. در این میان جنبش هنری مینیمالیسم در واکنش به نقاشی اکسپرسیونیسم …

بیشتر بخوانید »