اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی، نشریه‌ای است که به انتشار نتایج پژوهش‌ها و مقالات علمی، تألیفی و تصنیفی دانشجویان هنر، پژوهشگران و صاحب‌نظران در عرصه هنرهای تجسمی، هنرهای دیداری و شنیداری، و نیز مطالعات میان‌رشته‌ای هنر با سایر حوزه‌های علمی و سایر علوم می‌پردازد. این نشریه، پذیرای پژوهش‌های مرتبط با تاریخ هنر، نقد و تحلیل هنری، فلسفه و زیبا‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای در عرصۀ مباحث یادشده، با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و انتقادی است.

حوزه انتشار: هنر های تجسمی و دیداری (گرافیک،نقاشی، سینما،عکاسی، مجسمه سازی)، هنر های شنیداری(موسیقی)، مطالعات میان رشته ای هنر با سایر حوزه های فلسفی و علمی، تاریخ هنر، نقد هنری