بایگانی/آرشیو برچسب ها : نیّر طهوری

بررسی تطبیقی اسطوره مانوی در نمایشنامه «نیلوفر آبی» نوشته حمید امجد

تاریخ دریافت: ۱۵/0۷/1401 – تاریخ پذیرش: ۲۰/۱۰/1401 فرشته پایدار نوبخت* دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. نیّر طهوری** استادیار گروه تخصصی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ایران.   چکیده این پژوهش بر آن است تا از منظری زیبایی‌شناختی، به …

بیشتر بخوانید »