بایگانی/آرشیو برچسب ها : نگاهی بر مفهوم عشق در جمال شناسی شهاب الدین سهروردی

نگاهی بر مفهوم عشق در جمال شناسی شهاب الدین سهروردی

تاریخ دریافت: 2۸/۰۷/1401 – تاریخ پذیرش: ۱5/۱۰/1401 محمدرضا عزیزی** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.   چکیده حکمت اشراق سهروردی با دربر داشتن مفاهیم ایرانی-اسلامی، می­تواند مبنایی برای بررسی مباحث حکمی در هنر­های سنتی باشد. از آنجا که حکمای اسلامی بحثی اخص درباب …

بیشتر بخوانید »