بایگانی/آرشیو برچسب ها : مطالعه روابط میان متنی در ساختار فیلمنامه چریکه تارا

مطالعه روابط میان متنی در ساختار فیلمنامه چریکه تارا

نوع مقاله:مقاله پژوهشی نویسندگان فرشته پایدار نوبخت دانشجویِ دکتری پژوهش هنر، دانشگاهِ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. چکیده این مقاله بر آن است تا با تکیه بر نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت، به برّرسیِ روابطِ میان‌متنی در الگویِ روایت فیلم نامۀ چریکۀ تارا بپردازد. سؤال اصلی این است …

بیشتر بخوانید »