بایگانی/آرشیو برچسب ها : محمّدرضا عزیزی

طرح یک گفتمان انتقادی تار ایرانیِ علی قمصری؛ بُحرانِ موسیقایی یا دغدغۀ تعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان محمّدرضا عزیزی دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. چکیده تا جایی که به موسیقیِ حداقل 10-15 سال اخیر ایران نگاه می کنیم، نام هایی را می بینیم که خوب یا بد در موسیقیِ هرچند در این …

بیشتر بخوانید »

مطالعۀ نمودِ مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در موسیقی سنّتی ایران با تأکید بر آلبوم موسیقیِ عشق داند با اجرای محمّدرضا شجریان و محمّدرضا لطفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان  محمّدرضا عزیزی  پویا سرایی دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران استادیار گروه موسیقی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. چکیده حکمت اشراق سهروردی با دربرداشتن مفاهیم ایرانی اسلامی، می تواند مبنایی برای برّرسی مباحث …

بیشتر بخوانید »