بایگانی/آرشیو برچسب ها : محمّدرضا عزیزی

بررسی چالش‌های تدريس موسيقی در مدارس به عنوان واحد درسی با تکیه بر هنرستان هنرهای زیبای قزوین

تاریخ دریافت: ۱۲/0۸/1401 – تاریخ پذیرش: ۲۰/۱۰/1401 فاطمه چراغچی ها1 کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی، دانشکده هنر تهران مرکز، تهران، ایران. دکتر پویا سرایی2 هیأت علمی (استادیار) تمام وقت گروه موسیقی دانشکده هنر تهران مرکز، تهران، ایران. دکتر حسن ریاحی3 هیأت علمی (استادیار) تمام وقت گروه موسیقی دانشکده هنر تهران …

بیشتر بخوانید »

نگاهی بر مفهوم عشق در جمال شناسی شهاب الدین سهروردی

تاریخ دریافت: 2۸/۰۷/1401 – تاریخ پذیرش: ۱5/۱۰/1401 محمدرضا عزیزی** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.   چکیده حکمت اشراق سهروردی با دربر داشتن مفاهیم ایرانی-اسلامی، می­تواند مبنایی برای بررسی مباحث حکمی در هنر­های سنتی باشد. از آنجا که حکمای اسلامی بحثی اخص درباب …

بیشتر بخوانید »

طرح یک گفتمان انتقادی تار ایرانیِ علی قمصری؛ بُحرانِ موسیقایی یا دغدغۀ تعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان محمّدرضا عزیزی دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. چکیده تا جایی که به موسیقیِ حداقل 10-15 سال اخیر ایران نگاه می کنیم، نام هایی را می بینیم که خوب یا بد در موسیقیِ هرچند در این …

بیشتر بخوانید »

مطالعۀ نمودِ مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در موسیقی سنّتی ایران با تأکید بر آلبوم موسیقیِ عشق داند با اجرای محمّدرضا شجریان و محمّدرضا لطفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان  محمّدرضا عزیزی  پویا سرایی دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران استادیار گروه موسیقی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. چکیده حکمت اشراق سهروردی با دربرداشتن مفاهیم ایرانی اسلامی، می تواند مبنایی برای برّرسی مباحث …

بیشتر بخوانید »