بایگانی/آرشیو برچسب ها : فاطمه چراغچی ها

بررسی چالش‌های تدريس موسيقی در مدارس به عنوان واحد درسی با تکیه بر هنرستان هنرهای زیبای قزوین

تاریخ دریافت: ۱۲/0۸/1401 – تاریخ پذیرش: ۲۰/۱۰/1401 فاطمه چراغچی ها1 کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی، دانشکده هنر تهران مرکز، تهران، ایران. دکتر پویا سرایی2 هیأت علمی (استادیار) تمام وقت گروه موسیقی دانشکده هنر تهران مرکز، تهران، ایران. دکتر حسن ریاحی3 هیأت علمی (استادیار) تمام وقت گروه موسیقی دانشکده هنر تهران …

بیشتر بخوانید »