بایگانی/آرشیو برچسب ها : حنانه یعقوبی

تحلیل« انسان» در رمان «فقط با یک گره» براساس دیدگاه روان‌شناسی یونگ

تاریخ دریافت: ۱۵/۰۶/1401 – تاریخ پذیرش: ۱/۱۰/1401 حنانه یعقوبی * دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. علی عباسی ** دانش­یار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.   چکیده رمان فقط با یک گره، نوشته محمد میلانی، روایت­گر …

بیشتر بخوانید »