بایگانی/آرشیو برچسب ها : تبیین نبوغ شعری با تکیه بر جستار نبوغ جورجو آگامبن

تبیین نبوغ شعری با تکیه بر جستار نبوغ جورجو آگامبن

تاریخ دریافت: ۲۶/۰۶/1401 – تاریخ پذیرش: ۱۵/۱۰/1401 پریا درویش پوریان* دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران.       گنیوس[1] و تلقین شعر جورجو آگامبن[2]، فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی، در کتاب حرمت‌شکنی­ ها[3]، در جستاری تحت عنوان نبوغ، به بررسی ریشه‌شناختی و معناشناختی نبوغ می­پردازد و آن را …

بیشتر بخوانید »