دوره اول شماره ۲ زمستان ۱۴۰۰

هنر روایت: درکِ نسبت تخیّل هنری و همدلی

فرشته پایدار نوبخت دانشجوی دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران. روایت‌شناسی دانشی نوین است که از عُمر آن بیش از دو دهه نمی‌گذرد. در ایران ما این دانش را که به حوزۀ نقد، نظریه و به تازگی حوزه‌هایِ شناختی نیز ورود پیدا کرده، از طریقِ ترجمۀ کتاب‌ها …

بیشتر بخوانید »

مروری بر دَستان هایِ تنبور مستخرج از موسیقیِ کبیر فارابی

سینا صنایعی کارشناس‌ِ ارشدِ موسیقی‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. فارابی در «مقالت دوم از فنّ دوم» کتاب الموسیقی‌الکبیر در پی آنچه در مورد عود پرداخته بود به شرح ساز تنبور می-پردازد که بر دو قسم است: اینک به دنبال آنچه در باب عود بیان داشتیم، در مورد سازهایی که با …

بیشتر بخوانید »

خوانشی بر نقشِ شهود در فرایند درک و دریافتِ معنای موسیقی

پویا سرایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، آهنگساز، موسیقی دان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی. سرآغاز: نکته‌ای بسیار مهم در این میان این است که هنگامی که نظریه‌پردازان از هرمنوتیک و ارتباط آن با معناشناسی صحبت می‌کنند و هدف از تأویل را کشف معنا یا معناها می‌دانند، که در نظریه‌هایِ …

بیشتر بخوانید »

مطالعه موردیِ ترویج کت زنانه در بازارِ هندوستان

گروه نویسندگان مترجم: ساره سیّاحی دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران. چکیده: کُت در بین خانم‌های هندی از محبوبیّت کمتری برخوردار است و هدف اصلی این مطالعه موردی، تولید و طراحی کت‌های مناسب و راحت برای استفاده در انواع موقعیّت‌ها است. داده‌ها در مرحله …

بیشتر بخوانید »

مدرنیسم چگونه عمل می کند: پاسخی به تی.جی.کلارک

مایکل فرید2 مترجم: لیلا غفاری3 پژوهشگرِ دوره دکترایِ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران، ایران. در اظهاراتی که در ادامه می آید، تفسیر مدرنیسم را که در مقاله بحث انگیز تی.جی.کلارک با عنوان ” تئوری هنر کلمنت گرینبرگ” طرح شده، به چالش می کشم. چنانچه در ادامه …

بیشتر بخوانید »

تأثیر هنردرمانی بر کودکِ درون

حنانه یعقوبی1 دانشجویِ دکترایِ رشتة پژوهش هنر، دانشگاهِ علوم تحقیقات، تهران، ایران. سیّد محسن هاشمی2 دکترایِ تخصّصی پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، دانشکده سینما، تهران، ایران. چکیده کودکِ درون، همان امروز جامعه و جهانی است که بشر در آن در حال تقلاء می باشد. توجّه به کودکِ درون …

بیشتر بخوانید »

مطالعه تطبیقیِ موسیقی شعر در ادب عربی و فارسی (مطالعه موردی: حافظ شیرازی و ابونؤاس اهوازی)

وجیهه گلین مقدم دکترایِ زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران. چکیده موسیقی شعر مبحثی است که در ادبیات شایان توجّه است و ساختار کلامی شعر را با ابزاری همچون وزن، قافیه، صناعات بدیعی و … از ادب محاورات و فولکلور جدا می‌سازد. این موضوع در ادب …

بیشتر بخوانید »

برّرسی دستاوردهایِ هنرمندان امپرسیونیست در بازنماییِ مفهومِ گذر زمان در نقاشی

هدی حمدیه دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاهِ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. حسین اردلانی استادیار گروهِ فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاهِ آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران. چکیده: هنرمندان امپرسیونیست اعتقاد داشتند که نقاش باید فضایِ بسته آتلیه و در حقیقت روش‌های گذشته را …

بیشتر بخوانید »

مطالعه نادیده انگاری فلسفی هنر خورد و خوراک با رویکرد جنسیت گرایی و تأکید بر آراء کورسمیر

فاطمه دلفانی بلوچ دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، ایران. چکیده موضوع تحقیق پیش‌رو مطالعه نادیده‌انگاریِ فلسفی «هنر» خورد و خوراک با رویکرد جنسیت‌گرایی است. آنچه در این مقاله به آن توجّه شده آشپزی، آشپزخانه و خوراک به دلیل پیوند نزدیک آن با «زنان» و تأثیر جنسیت‌گرایی بر زیبایی‌شناسی …

بیشتر بخوانید »

هستی شناسی موسیقی، تبیینی از امکان و چگونگی واقعی بودن اثر موسیقایی

محمّدامین خلیلیان دکترایِ فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. چکیده  هستی‌شناسی اثر موسیقایی یکی از پر اقبال ترین گرایش های معاصر در فلسفة موسیقی شناخته می شود. در سه دهه گذشته، در سنت تحلیلیِ فلسفه موسیقی مباحث هستی‌شناختی بسیار …

بیشتر بخوانید »