مدیر اجرایی

مطالعۀ شیوه‌های مختلف دف‌نوازی مکتب خانقاه در استان کردستان و معرفی روشی واحد در نوازندگی

تاریخ دریافت: 17/02/1401- تاریخ پذیرش: 25/04/1401 محمّد طریقت کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. مینو خانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه فلسفه و پژوهش هنر، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تهران شمال، تهران، ایران.   چکیده در میان سازهای رایج در کردستان، «دف» به‌دلیل اجرا …

بیشتر بخوانید »

بررسی اندیشۀ انتقادی در نقاشی نوگرای ایران با تکیه بر عناصر اصلی زبان تصویر (مطالعۀ موردی: جواد حمیدی، جلیل ضیاءپور، مارکو گریگوریان)

تاریخ دریافت: 19/03/1401- تاریخ پذیرش: 25/04/1401 میلاد جهانی سیاهرودی مدرس و پژوهشگر، کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ، ، تهران، ایران. چکیده تغییر در لایه‌های زیرین جامعه به‌واسطۀ انباشتِ نگاه سنت، کاری سخت و دشوار به‎نظر می‌رسد. از آنجا که هنر هم یکی از لایه¬های مهم جامعه به حساب …

بیشتر بخوانید »

رویکردی جامعه‎شناختی به آثار تصویری فرح اصولی (مجموعۀ فضیلت زخمی)

تاریخ دریافت: 11/03/1401- تاریخ پذیرش: 25/04/1401 فهیمه عشقی1 کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. چکیده پژوهش حاضر در تلاش است با به‎کارگیری دو رویکرد بازتاب و شکل‎دهی در جامعه‎شناسی هنر و نیز با استناد به نظریۀ ژان دووینیو به تحلیل آثار تصویری فرح …

بیشتر بخوانید »

اساطیر و افسانه های خورشید و ماه در تمدن‎های کهن با رویکرد تطبیقی به نمادها و مفاهیم مرتبط با آن

تاریخ دریافت: 19/02/1401- تاریخ پذیرش: 25/04/1401 سارا سعیدی1 کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران. فریناز فربود2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. چکیده اسطوره و نماد از بدو پیدایش تمدن‎ها دارای خاستگاهی مشترک بوده‎اند و انسان نخستین، رابطۀ خویش با جهان را …

بیشتر بخوانید »

مطالعۀ سیر رستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی

تاریخ دریافت: 21/04/1401 – تاریخ پذیرش: 25/04/1401 بهنام ترابی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. مینو خانی مدرس دانشگاه، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی(گروه فلسفه و پژوهش هنر، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تهران شمال)، تهران، ایران. چکیده سینمای آندری تارکوفسکی با دربرداشتن مفاهیمِ …

بیشتر بخوانید »

هنر روایت: درکِ نسبت تخیّل هنری و همدلی

فرشته پایدار نوبخت دانشجوی دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران. روایت‌شناسی دانشی نوین است که از عُمر آن بیش از دو دهه نمی‌گذرد. در ایران ما این دانش را که به حوزۀ نقد، نظریه و به تازگی حوزه‌هایِ شناختی نیز ورود پیدا کرده، از طریقِ ترجمۀ کتاب‌ها …

بیشتر بخوانید »

مروری بر دَستان هایِ تنبور مستخرج از موسیقیِ کبیر فارابی

سینا صنایعی کارشناس‌ِ ارشدِ موسیقی‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. فارابی در «مقالت دوم از فنّ دوم» کتاب الموسیقی‌الکبیر در پی آنچه در مورد عود پرداخته بود به شرح ساز تنبور می-پردازد که بر دو قسم است: اینک به دنبال آنچه در باب عود بیان داشتیم، در مورد سازهایی که با …

بیشتر بخوانید »

خوانشی بر نقشِ شهود در فرایند درک و دریافتِ معنای موسیقی

پویا سرایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، آهنگساز، موسیقی دان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی. سرآغاز: نکته‌ای بسیار مهم در این میان این است که هنگامی که نظریه‌پردازان از هرمنوتیک و ارتباط آن با معناشناسی صحبت می‌کنند و هدف از تأویل را کشف معنا یا معناها می‌دانند، که در نظریه‌هایِ …

بیشتر بخوانید »

مطالعه موردیِ ترویج کت زنانه در بازارِ هندوستان

گروه نویسندگان مترجم: ساره سیّاحی دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران. چکیده: کُت در بین خانم‌های هندی از محبوبیّت کمتری برخوردار است و هدف اصلی این مطالعه موردی، تولید و طراحی کت‌های مناسب و راحت برای استفاده در انواع موقعیّت‌ها است. داده‌ها در مرحله …

بیشتر بخوانید »

مدرنیسم چگونه عمل می کند: پاسخی به تی.جی.کلارک

مایکل فرید2 مترجم: لیلا غفاری3 پژوهشگرِ دوره دکترایِ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران، ایران. در اظهاراتی که در ادامه می آید، تفسیر مدرنیسم را که در مقاله بحث انگیز تی.جی.کلارک با عنوان ” تئوری هنر کلمنت گرینبرگ” طرح شده، به چالش می کشم. چنانچه در ادامه …

بیشتر بخوانید »