مدیر اجرایی

بررسی نقش مقوله اقتصاد در چرخه صنعت سینمایی کشور (تحلیل هزینه و درآمدهای مرتبط با ساخت، تولید، پخش و اکران فیلم‌های سینمایی)

بررسی نقش مقوله اقتصاد در چرخه صنعت سینمایی کشور (تحلیل هزینه و درآمدهای مرتبط با ساخت، تولید، پخش و اکران فیلم‌های سینمایی) تاریخ دریافت: 1401/11/18 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 نوید دهقانی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.   چکیده   امور …

بیشتر بخوانید »

مساله بازنمایی در موسیقی با رویکرد به منبع‌شناسی موضوعی آن

مساله بازنمایی در موسیقی با رویکرد به منبع‌شناسی موضوعی آن تاریخ دریافت: 1401/12/05 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 پویا سرایی * استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.   چکیده بحث در مورد اینکه موسیقی به عنوان هنری کاملاً انتزاعی و دست‌نیافتنی چه می‌گوید؟ از …

بیشتر بخوانید »

بداهۀ گفت­وشنودِ موسیقایی پدیدارشناسیِ موسیقی از بروس الیس بنسن

بداهۀ گفت­وشنودِ موسیقایی پدیدارشناسیِ موسیقی از بروس الیس بنسن تاریخ دریافت: 1401/11/21 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 مرور: ملوین بکستروم ترجمه: محمدرضا عزیزی دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.       نظریۀ «بداهۀ گفت­وشنود موسیقایی»ِ بروس الیس بنسن، غنای فراوانی به دانشِ فلسفۀ …

بیشتر بخوانید »

بازنگری پست دراماتیک اینشتین روی ساحل – صحنه قطار ساخته رابرت ویلسون

  بازنگری پست دراماتیک اینشتین روی ساحل – صحنه قطار ساخته رابرت ویلسون تاریخ دریافت: 1401/09/03- تاریخ پذیرش:1401/12/25 مترجم و گردآورنده: مصطفی انور دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه نمایش، دانشگاه کمال الملک، نوشهر، ایران. محمد حاجی دیزجی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.       چکیده   …

بیشتر بخوانید »

پاسخ‌های زیبایی‌شناسی به معماری

  پاسخ‌های زیبایی‌شناسی به معماری* تاریخ دریافت: 1401/12/01 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 الکساندر کوبرن**، آنجان چاترجی*** مترجم و گردآورنده: سمیه موسویان دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.       چکیده   تاکنون بحث در مورد زیبایی معماری عمدتاً خارج از علوم تجربی صورت …

بیشتر بخوانید »

بررسی تطبیقی نقوش‌ زنان در هنر ساسانی و قرون اولیه اسلامی

  بررسی تطبیقی نقوش‌ زنان در هنر ساسانی و قرون اولیه اسلامی* تاریخ دریافت: 1401/10/03 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 هدی حمدیه** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران. ایلناز رهبر*** استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، …

بیشتر بخوانید »

مطالعه تطبیقی آرای سنت‌گرایان و تاریخی‌اندیشان در تبیین فضا و ترکیب‌بندی در نقّاشی‌ ایرانی

مطالعه تطبیقی آرای سنت‌گرایان و تاریخی‌اندیشان در تبیین فضا و ترکیب‌بندی در نقّاشی‌ ایرانی تاریخ دریافت: 1401/09/10 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 علی ترقی جاه* کارشناسی ارشد پژوهش هنر، گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. طاهر رضازاده** دکتری پژوهش هنر، استادیار گروه هنر، واحد علوم و …

بیشتر بخوانید »

مطالعه مفهوم «هنر سنّتی» با گذر از دیدگاه های برخی از سنت گرایان

  مطالعه مفهوم «هنر سنّتی» با گذر از دیدگاه­های برخی از سنت­گرایان تاریخ دریافت: ۰۱/۱۰/1401 – تاریخ پذیرش: ۲5/۱۲/1401 محمدرضا عزیزی* دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. عبدالرضا کاظمی** کارشناس ارشد فرهنگ و زبان ­های باستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ایران.   …

بیشتر بخوانید »

بسط اندیشه‌های پدیدارشناسانه رومن اینگاردن توسط ولفگانگ آیزر در زیبایی‌شناسی دریافت

بسط اندیشه‌های پدیدارشناسانه رومن اینگاردن توسط ولفگانگ آیزر در زیبایی‌شناسی دریافت تاریخ دریافت: 1401/10/20 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 محمدامین خلیلیان * دانش آموخته دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.   چکیده جنبش پدیدارشناسی به عنوان یک گرایش فلسفی مدرن بر نقش محوری ادراک‌کننده یا …

بیشتر بخوانید »

نقد روانکاوانه بهمن محصص با تکیه بر رساله روانکاوی لئوناردو داوینچی

  نقد روانکاوانه بهمن محصص با تکیه بر رساله روانکاوی لئوناردو داوینچی تاریخ دریافت: 1401/09/15 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 غزل حیدری* کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران. کامبیز موسوی اقدم** استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر تهران، ایران. چکیده بهمن محصص، هنرمند معاصری است که برای حیات …

بیشتر بخوانید »