پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس

پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس

  • در صورتی که توضیح خاصی درباره صدور و نحوه ارسال گواهی ها دارید. لطفا در این بخش توضیح خود را وارد فرمایید
  • در صورتی که مقاله شما در کنفرانس پذیرفته شده است. باید گزینه ثبت نام در کنفرانس را انتخاب نمایید. در صورتی که مقاله ارسال نکرده اید و فقط قصد ثبت نام به عنوان مستمع آزاد را دارید گزینه دوم را انتخاب کنید
  • 0 ریال