نگاهی بر مفهوم عشق در جمال شناسی شهاب الدین سهروردی

تاریخ دریافت: 2۸/۰۷/1401 – تاریخ پذیرش: ۱5/۱۰/1401

محمدرضا عزیزی**
دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

 

چکیده

حکمت اشراق سهروردی با دربر داشتن مفاهیم ایرانی-اسلامی، می­تواند مبنایی برای بررسی مباحث حکمی در هنر­های سنتی باشد. از آنجا که حکمای اسلامی بحثی اخص درباب زیبایی نداشته ­اند، ولی شأن وجودشناختی و حیث معرفتی زیبایی به مثابه یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحققی آن، زمینه­ های تأملات زیباشناختی در این باب را براساس مفاهیم حکمت اشراق فراهم آورده است. به­ رغم گسست­ های تاريخی و نفوذ فرهنگ­ های بيگانه، تحولات موسیقی سنتی ايران از پيوستگی و تداوم نسبی برخوردار بوده است و وجوه اشتراكات صوری و مضمونی فراوانی در آثار دوره ­های مختلف، خصوصاً سال­ های بعد از انقلاب اسلامی مشاهده مي­شود. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش بود که مؤلفه­ های زیبایی ­شناسی حکمت اشراق چیستند و چگونه در تحلیل آثار موسیقی ایرانی مورد استفاده قرار می­گیرند؟ روش انجام این تحقیق از منظر هدف، کاربردی-نظری و از منظر شیوه انجام، توصیفی-تحلیلی بود و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‌ای به دست آمد. نتایج نشان می­دهند آهنگسازی در موسیقی ایرانی با فرض وجود عشق، حسن و حزن در روح این موسیقی همواره نیاز به نوعی سلوک عرفانی داشته و مفاهیمی چون کثرت در وحدت، سلسله­ مراتب، غایت­گرایی، نمادپردازی و … می­توانند مبنایی برای تحلیل آثار موسیقی سنتی ایران باشند.

واژگان کلیدی: عشق، سهروردی، جمال­شناسی، عرفان اسلامی.

** maazizi4321@gmail.com

همچنین ببینید

زیبایی‌شناسی عصب‌محور فضاهای معماری

تاریخ دریافت: ۲۳/۱۰/1401 – تاریخ پذیرش: ۰۱/۱۱/1401 آنجان چاترجی[1]، الکس کوبرن[2]، آدام واینبرگر[3] مترجم و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *