نامه به سردبیر

فرهیخته گرامی لطفا نسبت به دانلود نامه به سردبیر و تعهد نامه از لینک زیر اقدام و پس از تکمیل فایل نسبت به ارسال آن از طریق همین صفحه اقدام نمایید

دانلود تعهد نامه و نامه به سردبیر

دانلود فرم تعارض منافع

لطفا فایل مشابهت یابی را نیز از طریق همین  صفحه ارسال نمایید

بارگذاری تعهد نامه، نامه به سردبیر و فایل مشابهت یابی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, gif, png, doc, docx, pdf, Max. file size: 2 MB, Max. files: 5.
    • فایل ها را به اینجا بکشید
      Accepted file types: jpg, gif, png, doc, docx, pdf, Max. file size: 2 MB, Max. files: 5.