مقایسة تطبیقی عناصر تصویری و بصری نگارة معراج حضرت محمد(ص) در دورة تیموری و صفوی با تأکید بر تأثیرات عرفان

مقایسة تطبیقی عناصر تصویری و بصری نگارة معراج حضرت محمد(ص) در دورة تیموری و صفوی با تأکید بر تأثیرات عرفان

 

پریسا گل­آقائی[1]

علیرضا محمدی­میلاسی[2]

قاسم میرزایی[3]

1.دانش­آموخته کارشناسی ارشد نقاشی، موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان

2.استادیار، هنرهای تجسمی، موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان

  1. دانشجوی کارشناسی نقاشی، موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان

 

چکیده

در تاریخ فرهنگ، هنر و تمدن اسلامی همواره موضوع معراج­نگاری حضرت محمد(ص) مورد توجه بوده است. هنرمندان نیز از جمله کسانی هستند که در طول اعصار مختلف به مصورسازی این باور دینی پرداخته­اند. به‌طوری‌که در هر دورة تاریخی با توجه به اندیشه­های معنوی، سلیقة حامیان و پادشاهان و باورهای مذهبی و همچنین سلیقة نگارگران، نسخه­های متعددی از معراج­­ پیامبر(ص) ترسیم شده است. با توجه به‌وجود عوامل ثابت همچون (پیامبر، براق، فرشتگان، جبرئیل و…) عوامل مختلفی باعث بروز تمایز بین نگاره­های هر دوره شده است. از مهم­ترین نسخه­های مصور از معراج پیامبر(ص)، می‌توان به معراج­نگاری­های دورة تیموری و صفوی اشاره کرد که از ارزش بالایی برخوردار هستند. بنابراین، پرسش اصلی مطرح شده این است که عناصر تصویری و بصری در نگاره­های معراج پیامبر(ص) در دو دورة تیموری و صفوی با توجه به تأثیرات عرفانی چه تفاوت­هایی داشته‌اند؟ بدین ترتیب، هدف اصلی این پژوهش مقایسه تطبیقی عناصر تصویری و بصری نگارة معراج حضرت محمد(ص) در دورة تیموری و صفوی با تأکید بر تأثیرات عرفان در هر دوره است. روش تحقیق از لحاظ ماهیت و روش اجرا، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، بنیادی است. روش جمع­آوری اطلاعات به شیوة اسنادی و کتابخانه­ای انجام شده­است. جامعه آماری: تعداد 3 نگاره از نگاره­های معراج مصورسازی شده در دورة تیموری؛ از جمله (معراج­نامة میرحیدر، خاورا­ن­نامة ابن حسام خوسفی و خمسة نظامی) و تعداد 3 نگاره معراج از دورة صفوی؛ ازجمله (خمسة تهماسبی، هفت اورنگ جامی و فالنامه) انتخاب شده­است. نتایج به دست­آمده حاکی از آن است که معراج­نگاری­ها و نسخه­های معراج مصور شده در هر دوره متناسب با محیط جدید کتاب­نگاری و سلیقة حامیان آن و همچنین گرایشات دینی و عرفانی و با توجه به تمایل سفارش­دهندگان هر نسخه، با وجود یکسان بودن عناصر تصویری موجود در نگاره­ها، تفاوت­هایی در نحوة ترسیم آن­ها و همچنین عناصر بصری وجود دارد که می­توان با مطالعة زمینه­های فکری و مذهبی جامعه و با توجه به دقت نظر نگارگر آن­ها را شناخت که در این پژوهش عوامل تصویری و بصری در نگاره­های معراج هر دوره کشف شده و داخل جداولی جایگذاری شدند.

 

کلیدواژه­ ها: معراج‌نامه، معراج حضرت محمد(ص)، تیموریان، صفویه، براق.

[1]parisa.golaghaei@gmail.com

[2] . armilasi@gmail.com

[3] . Ghasem.Mirzaeigh@gmail.com

 

 

همچنین ببینید

تأثیر پیش زمینۀ موسیقی بر ارزیابی عاطفی سکانس های فیلم

تأثیر پیش‌زمینة موسیقی بر ارزیابی عاطفی سکانس‌های فیلم[1] اسلوبودان مارکوویچ محمدرضا عزیزی[2] مصطفی انور[3] کاندیدای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *