مطالعه نادیده انگاری فلسفی هنر خورد و خوراک با رویکرد جنسیت گرایی و تأکید بر آراء کورسمیر

فاطمه دلفانی بلوچ
دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، ایران.

چکیده
موضوع تحقیق پیش‌رو مطالعه نادیده‌انگاریِ فلسفی «هنر» خورد و خوراک با رویکرد جنسیت‌گرایی است. آنچه در این مقاله به آن توجّه شده آشپزی، آشپزخانه و خوراک به دلیل پیوند نزدیک آن با «زنان» و تأثیر جنسیت‌گرایی بر زیبایی‌شناسی خورد و خوراک به مثابه فرمی هنری است. تاریخ تفکّرات فلسفی به همراه دیدگاه‌هایِ سلسله مراتبی حواس در دفاع از حس چشایی برنیامده و اغلب آن را از دایره زیبایی‌شناختی بیرون رانده است. هدف اصلی مقاله، یافتن ارتباطات بین نادیده‌ انگاشتن حس چشایی و خورد و خوراک به مثابه هنر و مقولة جنسیت‌گرایی است. به دلیل گسترده بودن تعداد اندیشمندان و محدودیّت زمانی از این میان دوگانه‌انگاری افلاطون و دیدگاهِ مبتنی بر سلسله مراتب حواس، سه‌گانه اشتراووس و تحقیقات کورسمیر در کنار رویکرد فمینیسم شالوده اصلی تحقیق را شکل داده است. در آخر به نظر می‌رسد کورسمیر جنسیت‌زدگی زیبایی‌شناسی خورد و خوراک را نپذیرفته و شایسته نمی‌داند بلکه به دلایل دیگر عدم حضور آن در دایره هنرهای والا را تأیید می‌کند. پرسش اصلی پژوهش این است که جنسیت‌گرایی چگونه بر زیبایی‌شناسی خورد و خوراک تأثیر گذاشته و آن را از دایره امر زیبا طرد کرده است؟ روش تحقیق پیش رو به لحاظ هدف، از نوع بنیادی است و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی است. شیوه گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر کتابخانه‌ای است و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی متون است. در این تحقیق، رویکرد کیفی استفاده شده است.

کلید واژه‌ها: جنسیت‌گرایی، خود و خوراک، هنر، فمینیسم.

همچنین ببینید

مطالعه موردیِ ترویج کت زنانه در بازارِ هندوستان

گروه نویسندگان مترجم: ساره سیّاحی دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *