مطالعه مفهوم «هنر سنّتی» با گذر از دیدگاه های برخی از سنت گرایان

 

مطالعه مفهوم «هنر سنّتی» با گذر از دیدگاه­های برخی از سنت­گرایان

تاریخ دریافت: ۰۱/۱۰/1401 – تاریخ پذیرش: ۲5/۱۲/1401

محمدرضا عزیزی*
دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

عبدالرضا کاظمی**
کارشناس ارشد فرهنگ و زبان ­های باستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ایران.

 

چکیده

واژۀ هنر در طول تاریخ دستمایۀ معانی و تلقی­های متعددی گردیده و همواره تعریف و دسته ­بندی آن نزد اندیشمندان این حوزه دارای سختی ­های فراوانی است. خصوصاً در هنری که دارای مضامینِ قدسی و دینی بوده و به­نوعی تحت تاثیر نگاه سنّتی نیز بوده است. آنچه که در این تحقیق دارای اهمیّت بوده است رسیدن به مفهومی از واژۀ هنر سنتی بود که بر اساس تعاریف متفکرانِ سنّت­گرا و نیز، حکما و فلاسفۀ ایرانی-اسلامی تمامیِ مضامین و نگرش­های موجود در پهنای این واژه­ را برای مخاطبان این عرصه روشن بنمایاند. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این پرسش اساسی بود که هنر سنّتی چیست و چه وسعتی از نگرش­های دینی و قدسی را شامل می­گردد؟ روش این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوۀ انجام کاری توصیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز به­ شیوۀ مروریِ کتابخانه­ای انجام گردیده است. نتایج نشان می­دهد که هنر سنّتی فراتر از تعریفِ صرفِ واژۀ سنّت بوده و نوعی تقدّس را شامل می­گردد که با رمز­گرایی فراوان خود از دل و سلوکِ درونیِ فرد نشأت گرفته و منجر به عروج انسان به مراتب والاتر عالم هستی می­گردد. هنر سنّتی از دیرباز در هنر باستان نیز نهادینه بوده و از نگاه سنّت­گرایان به ­نوعی شامل زندگی انسان­ ها در بطن زندگی و روزمرگی­ هایشان جریان داشته و تاثیر فراوانی بر هنرهای دینیِ پسین همچون هنر اسلامی داشته است.

واژگان کلیدی: هنر سنّتی، فلسفۀ اسلامی، هنر قدسی، هنر دینی، هنر اسلامی.

 

 

 

*  maazizi4321@gmail.com

**  abdolreza2005@gmail.com

همچنین ببینید

بازنگری پست دراماتیک اینشتین روی ساحل – صحنه قطار ساخته رابرت ویلسون

  بازنگری پست دراماتیک اینشتین روی ساحل – صحنه قطار ساخته رابرت ویلسون تاریخ دریافت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *