مطالعه الگوی سفر قهرمان در سینمای احمدرضا معتمدی بر اساس آرای جوزف کمپل (مطالعه موردی فیلم زشت و زیبا)

تاریخ دریافت: 1401/10/25 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25

بهنام ترابی *
دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

مینو خانی **
استادیار گروه فلسفه هنر و دانش‌آموخته دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

 

چکیده

اسطوره قهرمان ریشه‌ای کهن در آیین‌ها، متون مذهبی و سنت‌های برآمده از نهاد‌های جامعه بشری دارد، الگوی سفر از جمله مفاهیمی است که در مباحث اسطوره‌شناسی و ریخت‌شناسی داستان مورد توجه قرار می‌گیرد. الگوی دوازده مرحله‌ای جوزف کمپل نمونه‌ای برجسته در ریخت‌شناسی داستان با رویکرد اسطوره‌ای به شمار می‌آید. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که الگوی سفر قهرمان در سینمای احمد رضا معتمدی چگونه جلوه و بروز کرده است. روش انجام این تحقیق از منظر هدف، کاربردی-نظری و از منظر شیوه انجام، توصیفی-تحلیلی بود. اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‌ای به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که فیلم زشت و زیبا اثر احمد رضا معتمدی به رغم برخی تفاوت‌ها و فقدان برخی مراحل با کهن‌الگوی سفر قهرمان مطابقت دارد، این فیلم با روایت داستان یک مرد در سرزمین آفت‌زده و گذر او از رخداد‌هایی نظیر آیین‌های تشرف، شکم نهنگ و مواجهه با خدا بانو به چگونگی تبدیل کاراکتر فیلم به یک قهرمان می‌پردازد، قهرمانی که در مبادی‌ها از نقاب‌ها و عرض‌ها ر‌ها می‌گردد و به جوهر زندگی دست می‌یابد.

واژگان کلیدی: الگوی سفر قهرمان، استحاله، نجات از سرزمین آفت‌زده، قهرمان.

* behnam.torabi1991@gmail.com

** khaniminoo@gmail.com

همچنین ببینید

بازنگری پست دراماتیک اینشتین روی ساحل – صحنه قطار ساخته رابرت ویلسون

  بازنگری پست دراماتیک اینشتین روی ساحل – صحنه قطار ساخته رابرت ویلسون تاریخ دریافت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *