تأثیر پیش زمینۀ موسیقی بر ارزیابی عاطفی سکانس های فیلم

تأثیر پیش‌زمینة موسیقی بر ارزیابی عاطفی سکانس‌های فیلم[1]

اسلوبودان مارکوویچ

محمدرضا عزیزی[2]

مصطفی انور[3]

کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش. دانشگاه کمال الملک، نوشهر، ایران.

 

چکیده

در مطالعة حاضر، اثرات پیش زمینة موسیقیایی بر ارزشیابی عاطفی سکانس‌های فیلم پژوهش شده است. چهار جفت از عواطف قطبی الگوی پلاچیک به‌عنوان کیفیت­های عاطفی مبنا به کار گرفته شدند: شادی-غم، پیش‌بینی-تعجب، ترس-عصبانیت و اعتماد-انزجار. در مطالعة اولیه، هشت سکانس فیلم و هشت تم موسیقی به‌عنوان بهترین نمایندة عواطف هشتگانة پلاچیک انتخاب شدند. در آزمایش اصلی هر شرکت‌کننده کیفیت‌های عاطفی ترکیبات فیلم-موسیقی را در یک نمودار هفت درجه‌ای داوری می‌کرد. نیمی از ترکیبات متناسب بودند (مثل فیلم شاد-موسیقی شاد) و نیمی دیگر نامتناسب (مثل فیلم شاد-موسیقی غم‌انگیز). نتایج به‌دست آمده نمایانگر آن است که اطلاعات بصری (فیلم) نسبت به اطلاعات صوتی (موسیقی) اثرات بیشتری بر ارزشیابی عاطفی می‌گذارند. تأثیرات مدولاسیون پیش‌زمینة موسیقی به کیفیت‌های عاطفی وابسته است. در چند ترکیب نامتشابه (شادی-غم) مدولاسیون‌ها در جهات مورد انتظار برگرفته شدند (برای مثال، موسیقی شاد میزان حزن‌انگیزی فیلم غم‌انگیز را کاهش می‌دهد)، در برخی موارد (عصبانیت-ترس) هیچ اثر مدولاسیونی برگرفته نشد و در موارد دیگر (اعتماد-انزجار و پیش‌بینی-تعجب) تأثیرات مدولاسیون در جهتی بود که انتظار نمی‌رفت (برای مثال، موسیقی اطمینان‌بخش میزان ارزشیابی انزجار فیلم منزجرکننده را افزایش داد). این نتایج حاکی از آنند که ارزشیابی‌ها از اثرات توام عواطف به محیط (فیلم موسیقی را پوشش می‌دهد) و کیفیت عاطفی (سه گونه از اثرات مدولاسیون) بستگی دارد.

 

کلیدواژه­ها: فیلم، موسیقی، عواطف، ارزشیابی، تشابه.

[1] The effect of music background on the emotional appraisal of film sequences, by: Slobodan Marković. Article in Psihologija · January 2011. DOI: 10.2298/PSI1101071P

[2] . maazizi4321@gmail.com

[3] . mostafaanvar27@gmail.com

 

همچنین ببینید

بررسی جایگاه موسیقی در نمایش و تأثیر آن بر مخاطب

بررسی جایگاه موسیقی در نمایش (تئاتر) و تأثیر آن بر مخاطب بهاره ابهری گلسفیدی[1] علی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *