برّرسی دستاوردهایِ هنرمندان امپرسیونیست در بازنماییِ مفهومِ گذر زمان در نقاشی

هدی حمدیه
دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاهِ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
حسین اردلانی
استادیار گروهِ فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاهِ آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده:
هنرمندان امپرسیونیست اعتقاد داشتند که نقاش باید فضایِ بسته آتلیه و در حقیقت روش‌های گذشته را رها کرده و برای خلق تصاویر به دامان طبیعت رفته و به شکار و ثبت لحظات گذارا بپردازد. در اواخر قرن نوزدهم و با شکل‌گیری جنبش امپرسیونیسم در حقیقت شیوه‌های کلاسیک خلق آثار هنری کارکردهای خود را از دست داده و هنرمندان به دنبال روش‌های جدیدی برای بازنمایی واقعیِ سوژه و ثبت لحظات موقّتی و حالات در گذر بودند. دستاوردهای هنرمندان امپرسیونیست در بازنمایی و ثبت مفهوم گذر زمان و موقّتی بودن لحظات چه بوده‌است؟ به نظر می‌رسد هنرمندان این جنبش با آزمودن روش‌های مختلف از قبیل توجّه ویژه به مقوله نور در اثر، سرعت در خلق اثر، نوع و روش رنگ‌گذاری، ترکیب‌های رنگی جدید همچنین استفاده از لکّه‌های رنگی و نمایش حرکت و سرعت در تابلویِ نقاشی تلاش کردند تا لحظات در حال گذر و موقعیّت‌های متغیّر را به تصویر درآورند. هدف این پژوهش برّرسی و تحلیل آثار هنرمندان این جنبش برای مشخّص شدن میزان توفیق آنها در ثبت لحظات در حال گذر و نمایش تغییر زمان در آثار مختلف خواهد بود. بدیهی است که در مسیر این برّرسی بهترین و برجسته‌ترین آثار هنرمندان این دوره به نسبتِ تأثیرگذاری در دستاوردهای مذکور مورد نظر بوده‌است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی پس از ذکر تاریخچه‌ای مختصر به شرح دستاوردها و میزان موفقیّت این هنرمندان در مقوله بازنمایی لحظه‌ای سوژه‌ها و تحلیل دقیق گزیده‌ای از آثار این هنرمندان (غالباً هسته اصلی گروه) که در بازنمایی این مهّم موّفق عمل کرده‌اند، پرداخته‌است. مطالب و تصاویر مورد نیاز در پژوهش حاضر به روشِ کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند.

واژگان کلیدی: نقاشیِ قرن نوزدهم، امپیرسیونیسم، دریافت‌گری، ادوارد مانه، کلود مونه، هنر مدرن.

همچنین ببینید

مطالعه موردیِ ترویج کت زنانه در بازارِ هندوستان

گروه نویسندگان مترجم: ساره سیّاحی دانشجویِ دکترایِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *