بررسی چالش‌های تدريس موسيقی در مدارس به عنوان واحد درسی با تکیه بر هنرستان هنرهای زیبای قزوین

تاریخ دریافت: ۱۲/0۸/1401 – تاریخ پذیرش: ۲۰/۱۰/1401

فاطمه چراغچی ها1
کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی، دانشکده هنر تهران مرکز، تهران، ایران.

دکتر پویا سرایی2
هیأت علمی (استادیار) تمام وقت گروه موسیقی دانشکده هنر تهران مرکز، تهران، ایران.

دکتر حسن ریاحی3
هیأت علمی (استادیار) تمام وقت گروه موسیقی دانشکده هنر تهران مرکز، تهران، ایران.

محمدرضا عزیزی4
مدرس دانشگاه، کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

موسیقی شکلی از هنر است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می‌کند. بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که دارای قدمت زیادی است ولی در عین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مباحثی است که مخصوصاً جوانان زیادی را به خود مشغول ساخته است و بالتبع سؤالات زیادی پیرامون آن، مطرح شده و می‌شود. این پژوهش به منظور بررسی چالش‌های تدريس موسيقی در مدارس به عنوان يك واحد درسی انجام شده است. پژوهش به صورت کاربردی و با مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای انجام گردیده است. پس از شناسایی عوامل مؤثر و موانع پیاده‌سازی موسيقی در مدارس با استفاده از روش AHP اقدام به رتبه‌بندی عوامل مؤثر و موانع پیاده‌سازی موسيقی در مدارس به عنوان يك واحد درسي شده است. جامعه آماری شامل هنرجویان هنرستان موسيقی در شهر قزوين می‌باشد. نتایج تحلیل‌ها نشان داده است تدریس موسیقی به عنوان يك واحد درسی از جنبه‌های فردی و آموزشی برای دانش‌آموزان مفید است و موجب بهبود یادگیری سایر دروس دانش‌آموزان می‌شود. هم‌چنین، تدریس موسیقی به عنوان يك واحد درسی موجب بهبود خلق‌وخوی دانش‌آموزان و ارتقای ظرفیت‌های هوشی دانش‌آموزان می‌شود. موانع پیاده‌سازی موسيقی در مدارس به ترتیب عبارت هستند از: بن‌بست تحصیلی، هزینه بالا، کمبود نیروی متخصص، آینده کاری مبهم، بوروکراسی اداری، عدم توانایی در استعدادیابی و بازخورد نامناسب والدین. عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موسيقی در مدارس به ترتیب عبارت هستند از: استعدادیابی حرفه‌ای، کمک‌هزینه‌های دولتی، توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زائی حین و پس از تحصیل، تسهیل بوروکراسی اداری، افزایش نیروی متخصص، همکاری بین‌المللی، فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوّق‌های اجتماعی.

واژگان کلیدی: تدريس موسيقی، موسیقی در مدارس، واحد درسی موسیقی، موسیقی.

 

1 fahimehcheraghchiha13148@gmail.com (نویسنده مسئول)

2 Pouya.saraei@aiuctb.ac.ir

3 Hassan.riahi@aiuctb.ac.ir

4 Maazizi4321@gmail.com

همچنین ببینید

زیبایی‌شناسی عصب‌محور فضاهای معماری

تاریخ دریافت: ۲۳/۱۰/1401 – تاریخ پذیرش: ۰۱/۱۱/1401 آنجان چاترجی[1]، الکس کوبرن[2]، آدام واینبرگر[3] مترجم و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *