بازنمود تروما در هنر معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دوميث كولاسِكارا

مترجم

ستاره نصری

دانشجویِ مقطع دكتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

اين مقاله در تلاش است تا درون مایة “تروما” و بازنمودِ آن در هنر معاصر را مورد واكاوي قرار دهد. در این جا، با برّرسیِ مفهوم تروما و ريشة اين واژه در تاريخِ بشر، سعي شده تا شناختي جامع از بدن و روانِ آدمي، به عنوان سوژه و محتوايِ هنرهاي تجسّميِ معاصر، تحقّق يابد. براين اساس، نوشتارِ حاضر، بحثي مبسوط در بابِ بازنماييِ آسيب هايِ رواني و جسماني در آثار هنري خواهد بود. در واقع متن، در جهتِ ارائة تحليلي از چگونگيِ به كار رفتنِ غیرمستقیمِ این درون مایه در آثار، با كنكاشی در حوزة هنرهايِ تجسّميِ معاصر و جريان هاي متنوع آن از جمله هنرهاي تناني ، هنرِ اجرا ، هنر رسانه های نو. هنر چيدمان، هنر تصادفيو … اين موضوع را در فضايي گفتماني قرار خواهد داد. هدف ديگر اين نوشتار، بحث در بابِ این مفهوم با در نظر گرفتنِ زمينه هايِ شكل گيريِ آن در نزد هنرمندان زن و مرد است. به اين معنا كه متن، به نحوي انتقادي، این درونمایه را در نسبتِ با هویّتِ جنسی برّرسی خواهد کرد و بحثی انتقادی را حولِ محور تروما و جنسیّت مطرح مي كند. همچنین این مقاله بخشِ تحلیلیِ خود را به  واسطه یِ مفاهیم فلسفی و فرهنگی همچون روانکاوی، جنسیّت و دیگر نظریه هایِ تجسّمی بسط می دهد. بخش انتهاييِ اين نوشتار مشتمل است بر تجربة شخصیِ نويسنده، كه به عنوان يك هنرمند، براي حدود 15 سال بر مفهوم تروما و جنسيّت متمركز بوده است. علاوه بر این، اگرچه که تمرکزِ متن به طور خاص بر هنر معاصر قرار دارد، با اين وجود از طريق نگاهِ زمينه محور به اين درون مایه و بازنمايي آن در آثار هنر معاصر، شناختی را نیز در باب ساير دوره هايِ تاريخ هنر فراهم مي آورد.

کلیدواژه ها

همچنین ببینید

عرفان صوفی و معماری مقبره در اوایل قرن چهاردهم

نوع مقاله:مقاله پژوهشی نویسندگان شیلا اس. بلر ترجمه زهرا رضایتی دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *