نوشته های تازه

بررسی نقش مقوله اقتصاد در چرخه صنعت سینمایی کشور (تحلیل هزینه و درآمدهای مرتبط با ساخت، تولید، پخش و اکران فیلم‌های سینمایی) تاریخ دریافت: ۱۸/۱۱/1401 – تاریخ پذیرش: ۲۵/۱۲/1401 نوید دهقانی* کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. چکیده امور و صنایع بدیع هنری و فرهنگی نقش مهمی را در ثبات حوزه اشتغال، رشد بهینه اقتصادی، تقويت ماهیت و هویت ملی و استحصال به توسعه پايدار دارا می‌باشند. هنر، فرهنگ و امور مربوط به اقتصاد سه حوزه موثر و غیرقابل تفکیک از یکدیگر می‌باشند. اقدامات متقن، ایجابی، امری و دستوری ، در هیچ ‌یک از این سه حوزه، بدون در نظر گرفتن الزامات حوزه‌های دیگر، نتایج غیر موثر و نامطلوبی را در سایر حوزه‌ها خواهد داشت. رشد بهینه و موثر صنعت سینمای ملل به عنوان حوزه‌ای که هم از لحاظ امور اقتصادی و هم امور سیاسی و هم‌چنین فرهنگی اهمیت دارد، به عنوان یک صنعت استراتژیک و نظام مند در دستور کار دولت‌ها قرار دارد. مهم‌ترین دلیل محصورماندن سینمای کشور، فقدان عرضه مناسب فیلم‌های سینمایی کشور در عرصه و بازار سینمای بین المللی است. سینمای ایران با وجود ظرفیت‌های بسیار بالا، هنرمندان مستعد، سابقه پخش و تولید، نیروی انسانی فکور، فهیم و متعهد و هم‌چنین درخشش قابل توجه بسیاری از هنرمندان این مرز و بوم در جشنواره‌های سینمایی معتبر جهانی، از نگاه اقتصادی و تولیدی دور نمای روشنی ندارد. هزینه‌های تولید و پخش فیلم در ایران طی سالیان و دهه‌های اخیر، همواره به عنوان یکی از گفتاراساسی و مورد بحث میان فعالان، مدیران و منتقدان حوزه‌های رسانه‌ای تبدیل شده است. اقتصاد هر کشوری را باید به مثابه یک کل که به تمام بخش‌ها و اجزاء آن کشور متصل و به هم پیوسته است و به نوعی موتور محرک آن است دانست. به عبارتی برای اینکه یک کشور دارای فرآیند و زیر بناهای اقتصادی بهینه و موثری باشد، باید در تمام بخش‌ها و زیربخش‌ها با رشد و شکوفایی محسوسی روبرو گردد. در صنعت اقتصادی سینما بصورت سالانه، مبالغ بسیار زیاد و هنگفتی هزینه تولید و پخش فیلم‌های سینمایی می‌شود و درآمد و عایدی در خور توجه و بالایی را بخود اختصاص داده و رونق بسیاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله، صنعت سینما و جریانات اقتصادی فعال حول محور آن و هم‌چنین هزینه‌های ساخت، تولید، پخش و اکران فیلم‌ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم. واژگان کلیدی: اقتصاد، فرهنگ، صنعت، سینما، هزینه، ارتباطات، تولید

بررسی نقش مقوله اقتصاد در چرخه صنعت سینمایی کشور (تحلیل هزینه و درآمدهای مرتبط با ساخت، تولید، پخش و اکران فیلم‌های سینمایی) تاریخ دریافت: 1401/11/18 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 نوید دهقانی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.   چکیده   امور …

بیشتر بخوانید »

مساله بازنمایی در موسیقی با رویکرد به منبع‌شناسی موضوعی آن

مساله بازنمایی در موسیقی با رویکرد به منبع‌شناسی موضوعی آن تاریخ دریافت: 1401/12/05 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 پویا سرایی * استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.   چکیده بحث در مورد اینکه موسیقی به عنوان هنری کاملاً انتزاعی و دست‌نیافتنی چه می‌گوید؟ از …

بیشتر بخوانید »

بداهۀ گفت­وشنودِ موسیقایی پدیدارشناسیِ موسیقی از بروس الیس بنسن تاریخ دریافت: 1401/11/21 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 مرور: ملوین بکستروم ترجمه: محمدرضا عزیزی دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.       نظریۀ «بداهۀ گفت­وشنود موسیقایی»ِ بروس الیس بنسن، غنای فراوانی به دانشِ فلسفۀ …

بیشتر بخوانید »

بازنگری پست دراماتیک اینشتین روی ساحل – صحنه قطار ساخته رابرت ویلسون

  بازنگری پست دراماتیک اینشتین روی ساحل – صحنه قطار ساخته رابرت ویلسون تاریخ دریافت: 1401/09/03- تاریخ پذیرش:1401/12/25 مترجم و گردآورنده: مصطفی انور دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه نمایش، دانشگاه کمال الملک، نوشهر، ایران. محمد حاجی دیزجی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.       چکیده   …

بیشتر بخوانید »

پاسخ‌های زیبایی‌شناسی به معماری

  پاسخ‌های زیبایی‌شناسی به معماری* تاریخ دریافت: 1401/12/01 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 الکساندر کوبرن**، آنجان چاترجی*** مترجم و گردآورنده: سمیه موسویان دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.       چکیده   تاکنون بحث در مورد زیبایی معماری عمدتاً خارج از علوم تجربی صورت …

بیشتر بخوانید »

بررسی تطبیقی نقوش‌ زنان در هنر ساسانی و قرون اولیه اسلامی

  بررسی تطبیقی نقوش‌ زنان در هنر ساسانی و قرون اولیه اسلامی* تاریخ دریافت: 1401/10/03 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 هدی حمدیه** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران. ایلناز رهبر*** استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، …

بیشتر بخوانید »

مطالعه تطبیقی آرای سنت‌گرایان و تاریخی‌اندیشان در تبیین فضا و ترکیب‌بندی در نقّاشی‌ ایرانی

مطالعه تطبیقی آرای سنت‌گرایان و تاریخی‌اندیشان در تبیین فضا و ترکیب‌بندی در نقّاشی‌ ایرانی تاریخ دریافت: 1401/09/10 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 علی ترقی جاه* کارشناسی ارشد پژوهش هنر، گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. طاهر رضازاده** دکتری پژوهش هنر، استادیار گروه هنر، واحد علوم و …

بیشتر بخوانید »

مطالعه مفهوم «هنر سنّتی» با گذر از دیدگاه های برخی از سنت گرایان

  مطالعه مفهوم «هنر سنّتی» با گذر از دیدگاه­های برخی از سنت­گرایان تاریخ دریافت: ۰۱/۱۰/1401 – تاریخ پذیرش: ۲5/۱۲/1401 محمدرضا عزیزی* دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. عبدالرضا کاظمی** کارشناس ارشد فرهنگ و زبان ­های باستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ایران.   …

بیشتر بخوانید »

بسط اندیشه‌های پدیدارشناسانه رومن اینگاردن توسط ولفگانگ آیزر در زیبایی‌شناسی دریافت

بسط اندیشه‌های پدیدارشناسانه رومن اینگاردن توسط ولفگانگ آیزر در زیبایی‌شناسی دریافت تاریخ دریافت: 1401/10/20 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 محمدامین خلیلیان * دانش آموخته دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.   چکیده جنبش پدیدارشناسی به عنوان یک گرایش فلسفی مدرن بر نقش محوری ادراک‌کننده یا …

بیشتر بخوانید »

نقد روانکاوانه بهمن محصص با تکیه بر رساله روانکاوی لئوناردو داوینچی

  نقد روانکاوانه بهمن محصص با تکیه بر رساله روانکاوی لئوناردو داوینچی تاریخ دریافت: 1401/09/15 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 غزل حیدری* کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران. کامبیز موسوی اقدم** استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر تهران، ایران. چکیده بهمن محصص، هنرمند معاصری است که برای حیات …

بیشتر بخوانید »

چالش مفهوم «موسیقی دستگاهی» در مطالعات زیبایی‌شناختیِ موسیقی ایران

  چالش مفهوم «موسیقی دستگاهی» در مطالعات زیبایی‌شناختیِ موسیقی ایران تاریخ دریافت: ۰۵/۱۰/1401 – تاریخ پذیرش: ۲5/۱۲/1401 پویا سرایی* استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.   چکیده مفهوم موسیقی دستگاهی در مواردی به سوی مفهوم موسیقی کلاسیک ایرانی میل کرده و در مواردی …

بیشتر بخوانید »

مطالعه الگوی سفر قهرمان در سینمای احمدرضا معتمدی بر اساس آرای جوزف کمپل (مطالعه موردی فیلم زشت و زیبا)

تاریخ دریافت: 1401/10/25 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 بهنام ترابی * دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. مینو خانی ** استادیار گروه فلسفه هنر و دانش‌آموخته دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.   چکیده اسطوره قهرمان ریشه‌ای کهن …

بیشتر بخوانید »

تبیین نبوغ شعری با تکیه بر جستار نبوغ جورجو آگامبن

تاریخ دریافت: ۲۶/۰۶/1401 – تاریخ پذیرش: ۱۵/۱۰/1401 پریا درویش پوریان* دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران.       گنیوس[1] و تلقین شعر جورجو آگامبن[2]، فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی، در کتاب حرمت‌شکنی­ ها[3]، در جستاری تحت عنوان نبوغ، به بررسی ریشه‌شناختی و معناشناختی نبوغ می­پردازد و آن را …

بیشتر بخوانید »

لزوم توجه به نقش لباس مفهومی در ایران جهت ارتقاء هنر و فرهنگ

تاریخ دریافت: ۰۸/۰۷/1401 – تاریخ پذیرش: ۱۵/۱۰/1401 ساره سیاحی* دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.   طراحی لباس مانند هنرهای تجسمی از شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر می‌پذیرد و بر آن نیز اثر می‌گذارد. از اواخر قرن نوزدهم …

بیشتر بخوانید »

ابداعِ خلاقیت: ظهور یک گفتمان

تاریخ دریافت: ۰۴/۰۷/1401 – تاریخ پذیرش: ۱۵/۱۰/1401 کامیلا نلسون** مترجم و گردآورنده: سهند سلطان‌دوست*** دکترای پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.     چکیده   از خلاقیت به شکل فزاینده‌ای به‌عنوان کلید تحول اجتماعی و اقتصادی در قرن بیست‌ویکم یاد می‌شود. در عین حال، این …

بیشتر بخوانید »